Vítejte na stránkách firmy GEOSAN spol. s r.o.

Geosan pro vodu, voda pro život.

Naše služby

Firma GEOSAN BRNO není majetkově ani jiným způsobem spojena s firmou GEOSAN GROUP a.s.

Historie

Geosan je soukromá společnost, která vznikla v roce 1991 z pracovníků, kteří se jako jedni z prvních v bývalém Československu podíleli na odstraňování ekologických havárií, především na podzemních vodách.

Firma si zachovala kontinuitu dlouholetého odborného a profesionálního přístupu v této problematice a rozšířila předmět své činnosti o další technologie související s činností v životním prostředí.

Naše zkušenosti v daném oboru jsou více než třicetileté!

Spokojenost je zaručena

Spolupracujeme s mnoha významnými řešitelskými organizacemi - např.:

GEOtest, a.s.
AQUATEST a.s.
RNDr. Josef Pazourek
ENVI-AQUA, s.r.o.

Našimi významnými partnery jsou:
OMROS Gesellschaft für Umweltdienste mbH Germany

Našimi významnými odběrateli jsou:

DEKONTA, a.s.
HEXION a.s.
sklady a čerpací stanice Benziny
Fosfa a.s.
VÚD Trutnov, lokalita Malé Svatoňovice
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (vodní zdroj Holešov)
SVKMO Blansko